ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A  blog.mondaoffice.com weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos tulajdonosa Ferenczi Máté (magánszemély, továbbiakban: tulajdonos).

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, rovatok címe, illetve a blog.mondaoffice.com domain név) a tulajdonos kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve azok felhasználására vonatkozóan a tulajdonos a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

A tulajdonos fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre a tulajdonostól engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.

A blog.mondaoffice.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A tulajdonos a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a honlap üzemeltetője – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A tulajdonos az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A blog.mondaoffice.com honlap üzemeltetése során a tulajdonos igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a tulajdonos nem vállalja a felelősséget. A tulajdonos a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A tulajdonos nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Tulajdonos számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, valamint információs önrendelkezési joguk biztosítása. Az adatkezelés során a Tulajdonos figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

A Tulajdonos kötelezi magát arra, hogy

az Ön adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel
gondoskodik az adatok biztonságáról, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

Cookie nyilatkozat

Mi az a cookie?

A blog.mondaoffice.com weboldal cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, melyeket a számítógép, tablet vagy mobil telefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen az Ön számára; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek.

Cookie típusok

A blog.mondaoffice.com összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:

funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a blog.mondaoffice.com weboldalon,
analitikai célok: lehetővé teszik a blog.mondaoffice.com weboldal használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.

Használt cookie-k listája

“visited” – az oldal első látogatásakor rögzítjük
“cb-enabled” – A cookie-k használatának engedélyezését rögzítjük
“_ga”, “_gat”, “_utma”, “_utmb, “_utmc”, “_utmz” – Google Analytics analitikai eszköz által használt cookie-k
“_leadinutk” – A weboldal használatának analizálása miatt használjuk.

Cookie-k eltávolítása

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.